Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu är det mätsäsong för radon

Nu är det mätsäsong för radon

Om ditt hus ligger i ett område med höga halter av markradon finns det en risk för att du har förhöjda halter av radon i din inomhusluft. Radon i inomhusluft kan även komma från vissa byggnadsmaterial eller från vattnet om du har egen brunn.

Radon kan öka risken för lungcancer om du utsätts för den i hög halt under en längre tid, särskilt om du är eller har varit rökare. Det är därför viktigt att göra en radonmätning.

Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka gasen är att göra en mätning. En långtidsmätning av radon ska göras i minst två månader under perioden oktober till april.

En långtidsmätning går till så att du placerar en detektor i form av en liten dosa i rummet under en mätperiod på minst två månader, helst tre.
Mätningen ska göras under eldningssäsongen, under perioden oktober till och med april.

Gränsvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bequerel (Bq)/m3. Om halterna i din mätning överstiger 200 Bq har du möjlighet att söka radonbidrag hos Länsstyrelsen för saneringskostnader. Observera att du måste ansöka om bidraget innan du påbörjar några saneringsåtgärder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats