Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu byggs skyddsvallar runt skjutbanan i Brottby

Nu byggs skyddsvallar runt skyttebanan i Brottby

Össeby Garns skytteförening har börjat bygga upp skyddsvallar runt sin skjutbana i Brottby. Syftet med skyddsvallarna är att minimera bullerstörningen från verksamheten samt att öka säkerheten vid och omkring skjutbanan.

Arbete med att anlägga skyddsvallarna började under sommaren 2020 och kommer att pågå under något år.

Säkra jordmassor

Alla jordmassor som används vid byggnationen ska vara provtagna och klassificerade och innehållet av olika ämnen i massorna ligger i nivå med de halter som Naturvårdsverket anser är acceptabla i bostadsområden och områden där barn vistas.

Mer information om projektet finns att läsa i dokumentet nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats