Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu skapar vi en välkomnande entré till Vallentuna Centrum

Nu skapar vi en välkomnande entré till Vallentuna Centrum

Direkt efter sommaren inleds etapp 4 i den pågående omvandlingen av Vallentuna centrum. Nu skapar vi en fin framsida som välkomnar och leder in från stationen till centrum.

Utvecklingen av Vallentuna centrum pågår för fullt. Målet är att vi ska få ett trivsamt och levande småstadscentrum som är tillgängligt för alla grupper och individer med olika behov och intressen.

Etapp 3 av ombyggnationen omfattade Tuna torg, mellan Café Biscotti och Torghuset, och Allévägen förbi Kulturhuset fram till Gärdesvägen. Torgytorna i centrum har fått ny markbeläggning, nya soffor, belysning, planteringsytor och papperskorgar. Etapp 3 avslutades i oktober 2017.

Direkt efter sommaren inleder vi nu ombyggnationen av etapp 4. Den omfattar ytan mellan Banvägen och Tunahuset förbi korvkiosken och fram till cirkulationsplatsen vid systembolagsparkeringen. Målet är att vi genom ombyggnationen ska få en ökad tillgänglighet till centrum och ett tryggt och trafiksäkert stationsområde.

Gångvägen som leder från stationen in mot Tuna torg kommer att få en välkomnande entrématta i form av ny markbeläggning.

Busshållplatserna längs med Banvägen kommer att byggas om och få nya busskurer och fickor. Gång- och cykeltrafiken kommer att delas upp i två separata vägar och nya gång- och cykelpassager kommer att byggas.

Det kommer att byggas nya cykelparkeringar och en cykelservicestation längs med Banvägen. Hela området får också ny gatubelysning.

Byggstart av etapp 4 planeras till 11 september 2019 och arbetet kommer att pågå fram till 23 mars 2020.

Under byggperioden kommer leveranser till butiker i Tunahuset att hänvisas till en temporär lastzon vid torget.

Under september 2019 kommer vi också att slutföra en del arbeten utanför Torghuset. Den nivåskillnad som uppstod vid den tidigare torgombyggnaden kommer att jämnas ut. Platsen kommer att få nya bänkar i södervänt läge. En trapp kommer också att iordningställas för att möjliggöra en gen passage till arkaden från torget.

Hela centrumombyggnaden är del av en större omvandling av centrala Vallentuna, där Vallentuna Centrum och området kring Vallentuna station utvecklas till en sammanhållen kärna med starka småstadskvaliteter. Tanken är att bebyggelsen och gatorna på båda sidor om Roslagsbanan ska kopplas samman för att stärka helheten.

Illustrationsplan Vallentuna centrum

Illustrationsplan

Läs mer om omvandlingen av Centrala Vallentuna 

Läs mer om ombyggnationen av Vallentuna centrum

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats