Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu startar markanvisning för trygghetsboende vid Ekeby

Nu startar markanvisning för trygghetsboende vid Ekeby

Vallentuna kommun bjuder in till en markanvisningstävling för trygghetsbostäder i västra Vallentuna tätort. Här ska vi skapa ett hållbart boende för en bred äld­re målgrupp, med lokaler för gemenskap och social samvaro.

Tävlingen vänder sig till byggaktörer som tillsammans med kommunen vill skapa bo­städer för äldre som är hållbara, omsorgsfullt gestaltade och möjliggör för en aktiv livsstil och social gemenskap mellan de boende.

Markpriset kommer att vara fast och utgör inte ett av bedöm­ningskriterierna. Den byggaktör och det tävlingsbidrag som på bästa sätt uppfyller kommunens skall-krav och samtidigt bidrar med attraktiva mervärden kommer att erbjudas en markanvisning och får en chans att i samverkan med kommunen påverka projektet i ett tidigt skede genom att delta i detaljplanearbetet från start.

Tävlingen pågår fram till den 20 december. Läs mer på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats