Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Ny lekplats i centrala Vallentuna

Ny lekplats byggs i centrala Vallentuna

En helt ny lekplats kommer att byggas i centrala Vallentuna. Lekplatsen kommer att ligga på grönytan i Tellusområdet bakom Vallentuna gymnasium. Upphandlingen av utförande entreprenad är nu avslutad och kontrakt har skrivits med vinnande leverantör J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB. Lekplatsen beräknas vara färdig under hösten 2019.

– Vi hoppas att den nya lekplatsen ska bli ett välbesökt utflyktsmål och en mötesplats för både Vallentunabor och besökare från andra kommuner, säger Johan Carselind, som är chef för gatu- och parkavdelningen i Vallentuna kommun.

Den nya lekplatsen kommer att ha stora ytor för rörelse och lek för både mindre barn och äldre barn. Det kommer finnas en småbarnsdel för de minsta barnen med småbarnsgungor, baksandlåda, klätterlek, kojor och lekdjur. För de lite större barnen kommer det finnas trampoliner, större gungor och en karusell. För äldre barn som vill ha en större utmaning i rörelse så kommer det även att finnas en hinderbana och två olika klätterlekar.

Runt hela lekplatsen finns även stora gräsytor för fri rekreation och lek. Det kommer även finnas gott om sittplatser inne i lekplatsen där man kan ta en fika eller bara vila en stund.

– Innan vi började med projekteringen hade vi en medborgardialog där vi frågade Vallentunaborna om vad de tyckte var viktigt inför bygget av den nya lekplatsen. De synpunkter och önskemål som kom fram där tog vi med oss i projekteringsarbetet. Vi har till exempel lagt stor vikt vid belysning så att lekplatsen ska fungera som utflyktsmål även den mörka årstiden på eftermiddagar när det mörknar tidigt, säger Nicole Sundin som är parkingenjör i Vallentuna kommun.

Under våren 2019 kommer en ny medborgardialog att ske där Vallentunaborna kan ge förslag på vad den nya lekplatsen ska heta.

Som besökare kommer man lätt kunna ta sig till lekplatsen gående till fots från centrum eller Vallentuna station. Det kommer att finnas cykelparkeringar i anslutning till varje entré på lekplatsen. Närmsta bilparkering till lekplatsen kommer att vara vid centrumparkeringen eller vid Vallentuna IP.

Följ bygget av den nya lekplatsen i centrala Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats