Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nya returparken börjar byggas

Nu börjar den nya returparken att byggas i Vallentuna

SÖRAB fått bygglov för den nya Returparken i Vallentuna och arbetet har påbörjats. Returparken kommer att fungera som en återvinningscentral men fokus kommer att ligga på återbruk och återvinning, och mer personal ska hjälpa kunderna så att det blir lätt att göra rätt.

Det goda läget vid ST1-macken kommer också att innebära en bättre service för Vallentunaborna då det är möjligt att besöka anläggningen med både cykel, bil och kollektivtrafik.

Karta

Anläggningen beräknas att vara klar i april 2022.

Vad är en returpark?

En returpark kan beskrivas som en återvinningscentral som vidareutvecklats till ett nav för återbruk. Här kan gammalt material få nytt liv!

Returparken i Vallentuna kommer att byggas enligt samma modell som Stockby Returpark på Lidingö, som vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016. Här smyckas returparken av skulpturer som är skapade av återvunnet material. Det inspirerar till ett cirkulärt tankesätt och till att återvinna och återbruka mer.

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara "lätt att göra rätt", vilket har resulterat i mer bemanning, generösa öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning.

Varför behövs en returpark?

Målen i avfallsplanen är tydliga och har ett tydligt fokus på cirkulär ekonomi. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Vi kan minimera avfallsmängderna genom att återanvända produkterna så länge som möjligt och när en produkt har blivit avfall ska vi sortera avfallet rätt. Det ska vara lätt att göra rätt.

För att det här ska kunna bli praktisk verklighet ser nu kommunen och SÖRAB gemensamt över Vallentunabornas möjligheter att bidra till en bättre miljö genom återvinning och återbruk. Målet är att det ska bli enklare och smidigare att göra rätt.

I dagsläget finns en återvinningscentral (ÅVC) i Löt, där boende i de norra delarna av Vallentuna kan sortera sitt grovavfall. Boende i centrala delar av kommunen har Hagby ÅVC i Täby som sin närmsta avlämningsplats för grovavfall. Hagby ÅVC är idag överbelastad med ca 350 000 besök/år och trafiksituationen inom anläggningen är tidvis mycket ansträngd.

Hur kan jag minska mitt avfall? 

Vi har ett mål att minska avfallet och miljöbelastningen i kommunen. Ett sätt är att förebygga att avfall uppstår, men det finns många flera sätt och vi behöver din hjälp. Nedan hittar du länk för mer information om hur just du kan bidra till att avfallet minskar. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats