Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Obligatorisk sortering av matavfall för enbostadshus

Obligatorisk sortering av matavfall för enbostadshus

Den 15 juni 2020 fattade Kommunstyrelsen beslut om att sortering av matavfall ska bli obligatoriskt för enfamiljshus under år 2021. Skälen till detta är dels miljömässiga, men också ekonomiska.

Samhället står inför utmaningen att säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt inför kommande generationer. Samtidigt ökar kostnaderna för att förbränna osorterat avfall, vilket ytterst drabbar abonnenterna.

Sortera för miljön

I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall. Det mesta blir material till nya produkter eller energi. Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål och Vallentuna kommun har i sin tur antagit mål för att bidra till att uppnå dessa. Genom att minska mängden avfall bidrar det till miljövinster i form av lägre energibehov, mindre tärande på jordens resurser och minskade utsläpp av växthusgaser. De olika typerna av avfall som ändå produceras bör samtidigt omhändertas på smartast tänkbara sätt. En stor del kan återvinnas, annat förbrännas för energi och farliga ämnen kan omhändertas. Det slängs över en miljon ton mat varje år i Sverige. Det motsvarar utsläpp av två miljoner ton koldioxid. Läs mer om detta via länken nedan.

Trots att flera tusen Vallentunabor redan har anslutit sig till matavfallsinsamling behövs det nya krafttag för att mängden matavfall ska öka. Miljöstyrning via nuvarande avfallstaxa har inte gett önskvärd miljöeffekt. Mängden utsorterat matavfall är generellt högre hos kommuner med obligatorisk insamling än med frivillig insamling. Obligatorisk matavfallsinsamling är därför ett bra verktyg för att använda eget avfall som råvara istället för att bränna upp det. Då kan dessa resurser användas som biobränsle till bussar, sopbilar och gödsel till ekologiskt lantbruk.

Sortera för ekonomin

Kostnaderna för att omhänderta osorterat avfall ökar och det som skickas till förbränning kommer att bli ännu dyrare i framtiden. Det osorterade avfallet som skickas till förbränning beskattas extra och leder till dyrare avfallskostnader för hela avfallskollektivet. Att skicka blandat hushållsavfall till en förbränningsanläggning är dyrt. Utsorterat matavfall som omvandlas till biogas är idag befriat från den statliga förbränningsskatten och bidrar till avfallskollektivets lägre behandlingskostnader. Det finns därför goda ekonomiska skäl att sortera ut matavfall och minska på de totala mängder hushållsavfall som skickas till förbränning. På så sätt kan vi hålla nere avgifterna i avfallstaxan.

Henrik Kelfve

Tf kommundirektör

Tel: 08-587 849 90
E-post: henrik.kelfve@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats