Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Poa Hellqvist blir chef på ny förvaltning för teknik och fastigheter

Poa Hellqvist blir chef på ny förvaltning för teknik och fastigheter

Nu är det klart att Poa Hellqvist axlar rollen som förvaltningschef på den nya teknik- och fastighetsförvaltningen i Vallentuna kommun. Förvaltningen träder i kraft den 1 april 2020 då nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen delas upp i två olika förvaltningar.

– Det här är ett mycket intressant och utvecklande uppdrag! Teknik- och fastighetsfrågor påverkar Vallentunabornas fysiska vardag. Det handlar om anläggningar vi använder dagligen, exempelvis skolor, parker, vägar och avfallshantering. Jag ser fram emot att arbeta med frågorna tillsammans med den nya förvaltningen och med övriga förvaltningar, säger Poa Hellqvist, tidigare Planchef för samhällsbyggnadsförvaltningen och nu ny chef för teknik- och fastighetsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade, den 17 februari 2020, att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två delar: en samhällsbyggnadsförvaltning och en teknik- och fastighetsförvaltning. Det blir två jämnstora förvaltningar som ger bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och verksamhetsutveckling. Den nya organisationen med två förvaltningar börjar gälla från och med den 1 april 2020.

– Vallentuna utvecklas i ett högt tempo. Vi ska växa strategiskt och medvetet och då är det bättre med en förvaltning som fokuserar på samhällsbyggnad och en som fokuserar på teknik- och fastighetsfrågor. Det ger en vassare organisation, säger kommundirektör Victor Kilén.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är till stor del en servicefunktion och står för en pålitlig, trygg och säker drift och förvaltning. Förvaltningen kommer ansvara för frågor inom bland annat drift och underhåll, utveckling av lokaler, gator, parker, natur, lekplatser, belysning och byggnader.

– Det här ger oss förutsättningar att i högre grad fokusera på teknik- och fastighetsfrågorna i kommunen. Att utveckla det offentliga rummet i Vallentuna och fortsätta arbeta för hållbara och funktionella fastigheter för kommunens verksamheter. Tillsammans med ledningen och våra kollegor inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vi fortsätta utvecklingsarbetet med en smartare och bättre samhällbyggnadsprocess, säger Poa Hellqvist.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer fortsättningsvis ansvara för frågor om bygglov, miljö, mark- och exploatering, översiktsplanering, planfrågor samt kart och mät.

– Samhällsbyggnadschefen Björn Stafbom fortsätter arbetet med att leda kommunens samhällsbyggnadsfrågor och nuvarande planchef Poa Hellqvist har utsetts att leda den nya förvaltningen för teknik- och fastighetsfrågor. Jag ser fram emot ett nära samarbete med dem för Vallentunas bästa, avslutar kommundirektör Victor Kilén.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats