Registrera din enskilda vattenbrunn

Nu kan du som har en privat vattenbrunn eller en brunn ägd av en samfällighet bidra till bättre beredskap mot vattenbrist. Genom att registrera din brunn i Brunnsarkivet kan du bättre skydda din brunn.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och ibland också problem med vattenkvaliteten.

För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.
Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det går att rapportera in information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats