Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Samhällsplaneringen fortsätter i Kårsta

Samhällsplaneringen fortsätter i Kårsta

Utbyggnaden av VA och vägar på Bergsjövägen är klart och under våren så har det varit inflyttning i den första etappen av de nya bostäderna i området.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på Kårevägen har påbörjats av Roslagsvatten och beräknas vara färdigt i början av år 2021. Roslagsvatten planerar även att börja bygga en lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3 i närheten av Kårsta station under hösten 2020.

I planering är även bland annat en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen och en detaljplan benämnd Kårsta-Rickeby 2. Som en del av och en förutsättning för vidare planering i dessa planer utreder Roslagsvatten just nu kapacitetsökande åtgärder i VA-systemet.

Här hittar du ytterligare information om de utvecklingsprojekt som är i gång i Kårsta och Ekskogen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats