Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Samrådstiden för Lindholmens centrum förlängs

Samrådstiden för Lindholmens centrum förlängs

Förslaget till detaljplan för Lindholmens centrum har väckt många frågor och synpunkter. Därför förlänger vi samrådstiden till 23 september.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra för placering av lägre flerbostadshus i varierande våningsantal, radhus och övrig småhusbebyggelse. Detaljplanen utreder även möjligheten att uppföra en livsmedelsbutik, samt skapa förutsättningar för övrig handel, förskola och kontor.


Efter ett samrådsmöte 22 augusti har det inkommit många frågor och synpunkter och för att ge fler invånare möjlighet att tycka till förlänger vi samrådstiden till 23 september.


Kommunen kommer att bjuda in till ett dialogmöte med politiker och tjänstemän i november där vi diskuterar detaljplanen i ett bredare perspektiv.


Läs mer om detaljplanen och se handlingar här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats