Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Störningar i busstrafiken vid Vallentuna station

Störningar i busstrafiken vid Vallentuna station

Under kommande 2 veckor ska vägbeläggningen bytas på resterande busshållplatser vid Vallentuna station. Detta medför störningar i form av att vi kommer att behöva flytta hållplatser, i vissa fall till andra sidan av vägen. Arbetet behöver delas upp i två etapper för att busstrafiken ska kunna gå med så små störningar som möjligt och för att inga hållplatslägen ska behöva flyttas ut ur stationsområdet. Trots det ber vi dig som passagerare att ha lite extra tid vid byten och vara uppmärksam på skyltning på platsen. Utöver den flytt som redan skett av hållplats D och E kommer hållplatsläge A, B, C och X att påverkas. Se bild nedan.

Etapp 1:
3 mars kl 10:00 kommer hållplatsläge B och C vid Vallentuna station att flyttas. Linje 661, 664 och 665 kommer då att trafikera hållplats E, som ligger utanför Tunahuset, medan övriga linjer kommer att dela plats och trafikera A och X. Se bild nedan.

Etapp 2:
16 mars kommer hållplatserna att flyttas ytterligare en gång när bussfickan vid A och X ska få ny beläggning. Då kommer istället bussarna som trafikerar A och X behöva trafikera hållplatserna B och C.

Bakgrund

Vid omläggningen kommer en cementstabiliserad asfalt att används som tar ca 1 vecka att härda och kommer att hålla för slitage som den täta busstrafiken medför. Vi kommer alltså inte att behöva göra om beläggningen på många, många år. Arbetet sker som del i att göra entrén till centrum trivsammare och hållbart.

Busstrafiken flyttas tillbaka så snart som det är tekniskt möjligt. Se vallentuna.se, där vi uppdaterar om arbetet och ändringar löpande. Du kan även använda dig av SL reseplaneraren där eventuella hållplatsbyten visas direkt. Tack för visad förståelse.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats