Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Tillsammans kan vi värna våra vatten!

Tillsammans kan vi värna våra vatten!

Visste du att nästan allt vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når din badsjö?

I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten. Dagvatten är det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken.

Dagvattnet tar med sig miljögifter och näringsämnen och rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. För att värna våra vatten är det därför viktigt att du till exempel inte tvättar bilen direkt på gatan eller slänger fimpar på marken.

Vallentuna är tillsammans med flera andra kommuner med i Oxunda vattensamverkan som arbetar för ett bättre vatten i ett större sjösystem. Deras arbete syftar bland annat till att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

Oxunda och Edsvikens vattensamverkan har tillsammans tagit fram en film om hur du själv kan bidra på ett enkelt sätt till att minska påverkan på våra sjöar och vattendrag. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats