Upprustningen av Banvägen

JordhögAtt Vallentuna är rik på historia vet nog de allra flesta. Varje gång det behöver grävas är det lika spännande att se vilka spår av historien som visar sig. Det är precis en sådan upptäckt som gjordes i samband med grävningen på Banvägen där vi hittat inte ett, två eller tre utan fyra äldre torg som lämnats kvar vid tidigare renoveringar.

Nu är växtbäddarna på plats för kommande blommor och arbetet har beräknats ta fyra veckor extra. Upprustning kommer då att stå färdig lagom till att blommorna står i full blom och där vi möts av ett grönare centrum.

Läs mer om upprustningen och arbetet nedan, där vi uppdaterar löpande med eventuella störningar som kan förekomma.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats