Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vallentuna returpark börjar ta form

Vallentuna returpark börjar ta form

Under senvåren 2022 ska Vallentuna returpark stå klar. Returparken blir en återvinningscentral med fokus på återbruk och återvinning, och mer personal ska hjälpa kunderna så att det blir lätt att göra rätt. De närmaste månaderna börjar det hända en hel del då stommar och byggnader börjar resas.

En returpark kan beskrivas som en återvinningscentral som vidareutvecklats till ett nav för återbruk. Här kan gammalt material få nytt liv. Returparkens goda läge intill ST1-macken vid Okvista kommer att innebära en bättre service för Vallentunaborna då det är möjligt att besöka anläggningen med både cykel, bil och kollektivtrafik.

Arbetena med returparken kan tidvis innebära vissa störningar, men i gengäld får vi en modern och funktionell återvinningscentral på nära avstånd.

Det här händer just nu:

  • Schakt- och VA-arbeten utförs samt grundläggning för murar och byggnader inom området.
  • Vägräcken kommer att sättas upp. I samband med detta kan det bli lite trängre längs med Angarnsvägen i körfältet närmast anläggningen (riktning mot centrum). Arbetena beräknas vara klara om cirka två månader.
  • Ljusmaster för arbets- och trygghetsbelysning monsteras. Dessa riktas så att ljuset inte bländar trafik på Angarnsvägen eller förbipasserande på gång- och cykelbanan.
  • I november/december kommer stommar och byggnader att börja resas.

Läs gärna mer om Vallentuna returpark på SÖRABs webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats