Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vikingalekplats kommer byggas i Rickeby

Vikingalekplats kommer byggas i Rickeby

Nu är upphandlingen om upprustning av Bergvägen 20 C lekplats i Rickeby klar. Vallentuna kommun använde en för kommunen ovanligare upphandlingsmetod för upphandling av denna lekplats, där anbudsgivare fick komma med kreativa helhetslösningar.

– Vi ville att varje anbudsgivare skulle komma in med förslag på hur lekplatsen skulle kunna upprustas. Lekplatsen upphandlades därför som en totalentreprenad med kvalitetsutvärdering. De flesta byggprojekt upphandlas som en utförandeentreprenad där kommunen redan gjort en egen projektering och entreprenören lämnar pris utifrån de framtagna handlingarna. I denna upphandling testade vi en annan upphandlingsmetod då vi ville att anbudsgivarna skulle få komma med kreativa lösningar, säger Nicole Sundin, parkingenjör på gatu- och parkavdelningen i Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun gav förutsättningar och grundläggande krav i en rambeskrivning som varje anbudsgivare var tvungna att förhålla sig till (skötselkrav, miljökrav mm) samt önskemål från invånare som de i möjligaste mån skulle beakta i deras förslag. Önskemålen från invånare var de som lämnades in i samband med medborgardialogen i januari 2020.

Direktivet till anbudsgivarna var att lekplatsens totalkostnad fick vara max 3 miljoner kronor. I förfrågningsunderlaget utgick vi ifrån fem kriterier som kunde ge olika poäng. Dessa utvärderingskriterier gällde: lekvärde, tillgänglighet för lekplatsen och lekredskap, belysning och trygghetsskapande åtgärder, underhåll och gestaltningens helhet. Varje anbudsgivare visade i sina inlämnade skisser/ritningar samt beskrivning på hur de arbetat med dessa kriterier i sina förslag. Anbudsgivarna poängbedömdes på varje kriterium och den anbudsgivaren med högst poäng tilldelades kontraktet.

– Vi har fått in fem helt olika lösningsförslag och det märks att anbudsgivarna lagt mycket tid och kraft på sina anbud. Det är roligt att se hur entreprenörernas kreativitet och yrkeskompetens får komma till sin fulla rätt när man ger dem friheten att ta fram egna lösningar. Man måste våga lita på marknaden ibland, säger Nicholas de la Place, upphandlare på kommunledningskontoret i Vallentuna kommun.

Vinnande anbud var Vikingalekplatsen av Lappset AB som fick högst kvalitetspoäng. Temat på lekplatsen är genomgående Vikingatema. Det kommer bland annat att finnas ett stort vikingaskepp som flera barn kan leka på samtidigt och en specialdesignad karusell som ser ut som en runsten. Lekplatsen kommer att erbjuda rörelse och lek för flera olika åldrar.

Lekplatsen planeras vara färdig och redo för att öppna hösten 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats