Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Kommunens arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen är avbrutet. Den fortsatta planeringen av den fysiska utvecklingen i Kårsta och Ekskogen sker i andra planeringsprocesser än i form av en fördjupad översiktsplan.

Sedan arbetet med den fördjupade översiktsplanen som pågick under 2019 har förutsättningarna förändrats och flera beslut har fattats om den fysiska utvecklingen. Resultatet av det så kallade öppna huset som genomfördes under 2019 i syfte att samlat diskutera den fysiska utvecklingen av orterna är sammanställt och beaktas i pågående och kommande planeringsprocesser.
Pågående och kommande bostadsutvecklingsprojekt på orterna som behöver detaljplaneras redovisas i kommunens bostadsbyggnadsprognos.

Generell vägledning i utvecklingsfrågor för Kårsta och Ekskogen finns i den kommunövergripande översiktsplanen. Utgångspunkten är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och den intressanta kulturmiljön. Orterna ska fortsätta vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen.

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon 08-587 850 39

Handlingar

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats