Åbyholm gatukostnadsutredning

Karta

Vallentuna kommun har arbetat fram ett förslag på ny detaljplan för området Åbyholm. I samband med det har ett förslag på en så kallad gatukostnadsutredning tagits fram. Den visar hur kostnaden för de nya gatorna och parkerna i området kommer att fördelas på de fastighetsägare som har nytta av de nya anläggningarna.

Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) som finns tillgängliga i sin helhet här.
 
Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Åbyholm. Detaljplan Åbyholm

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 9 november 2020. Detaljplanen vinner laga kraft den 10 december 2020 om beslutet inte överklagas eller överprövas.

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats