Angarns-Dammsta

Karta

 

Detaljplanearbetet skulle undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2. Området ligger nära kommungränsen till både Österåker och Täby kommun mellan Gamla Norrtäljevägen och E18.

Angarns-Dammsta ligger i Vallentunas sydöstra delar cirka 6 kilometer sydöst om Vallentuna centrum.

Vad händer nu?

Den 9 mars 2021 tog Plan-och miljöutskottet beslut om att avsluta arbetet med planläggning för "Detaljplan Angarns-Dammsta" inom fastigheten Angarns-Veda 1:2. Se beslut

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats