Angarns-Dammsta

Karta

Process

Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2. Området ligger nära kommungränsen till både Österåker och Täby kommun mellan Gamla Norrtäljevägen och E18.

Planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Angarns-Dammsta ligger i Gillinge-Dammsta i Vallentunas sydöstra delar cirka 6 kilometer öster om Vallentuna centrum.

Vad händer nu?

Planens beräknas gå på samråd under 2018.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Planarkitekt/Konsult

Viktor Hemling

E-post
viktor.hemling@vallentuna.se

Telefon
070-293 10 96

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats