Angarns-Dammsta

Karta

Process

Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2. Området ligger nära kommungränsen till både Österåker och Täby kommun mellan Gamla Norrtäljevägen och E18.

Planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Angarns-Dammsta ligger i Vallentunas sydöstra delar cirka 6 kilometer sydöst om Vallentuna centrum.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats