Del 2 av Rickebyhöjd


Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus inom planområdets gränser.

Planens läge


Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen med Fornminnesvägen. Planområdet ligger ca 400 meters gångväg från Vallentuna station.

Planen följer översiktsplanens inriktning som anger att Vallentuna tätort ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk.


Vad händer nu?


Planen beräknas gå på samråd kvartal 2, 2021.

Kontakt

Projektledare

Fabian Gabrielsson

E-post: fabian.gabrielsson@vallentuna.se

Telefon:
010-603 86 95

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats