Frösunda-Sunnanå

Karta

Process

I bostadsbyggnadsprognosen bedöms att cirka 10 bostäder ska rymmas inom del av Stora Luttergärde i Frösunda.  Detaljplanen ska utreda möjligheten till exploatering samt fastställa exploateringsgraden för bebyggelsen. 

Planläggningen stämmer i stort med inriktningen i gällande översiktsplan och bostadsbyggnadsprognosen. Planområdets gränser fastställs i kommande planprocess.

Fastigheten som är aktuell för planläggning stäcker sig över båda sidor om Frösundavägen och ligger cirka en kilometer från Frösunda station. Området utgörs idag av skog och åkermark och ansluter till befintlig bebyggelse längs med Frösundavägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
sbf@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats