Gamla Polishuset

Karta

Flödesschema

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Vallentuna tätort. Kommunen vill genom detaljplanen verka för ett hållbart bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek, utförande och läge och även möjliggöra för unga, med fokus på studenter, att få en egen bostad inom Vallentuna kommun.

Planområdet ligger i centrala Vallentuna tätort, väster om Vallentuna kulturhus och bibliotek, med direkt närhet till matvarubutiker och restauranger cirka 350 meter från Vallentuna station. Området innefattar fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149 och Vallentuna Prästgård 1:49.

Tidigare arbete:

Under 2019 höll en markanvisningstävling över delar av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49, som är en del av detaljplanen.

Läs mer om markanvisningen

Vad händer nu?

Planen förväntas gå ut på samråd under kvartal 1 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats