Gärdesvägen

Karta

Process

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 100 bostäder i flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåning.

Detaljplanen tas fram i samarbete med den exploatör som vann kommunens markanvisningstävling för platsen. Lägenheter kommer att upplåtas både som hyresrätter och bostadsrätter i enlighet med tecknat markanvisningsavtal.

Planområdet ligger i anslutning till Gärdesvägen, Centralvägen och Vårvägen i centrala Vallentuna.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Beslut om att anta planen har överklagats. Överklagandet inkom i rätt tid och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Intresseanmälan 

Bostäderna kommer att byggas av den exploatör som vann markanvisningstävlingen. För information om intresseanmälan och liknande se www.kyrkbackenvallentuna.se

Kontakt

Projektledare

Alexandra Högblom Moisio

E-post
alexandra.hogblom.mo@vallentuna.se

 

Projektchef

Olle Nordberg

E-post
olle.nordberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 53

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats