Detaljplan: Kristineberg etapp 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av en ny stadsdel, med cirka 380 bostäder i flerbostadshus och småhus, skola, viss centrumservice och vårdboende. 

Planområdet ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde.

Vad händer nu?

Detaljplanen var utskickad på samråd under våren 2016. 

Efter samrådet genomförde kommunen en markanvisningstävling i vilken exploatörer tävlade om att få köpa och bebygga olika kvarter inom planområdet. 

Planförslaget håller nu på att bearbetas inför granskning. Till grund för bearbetningen ligger inkomna yttranden under samrådet, vinnande anbud i markanvisningstävlingen, miljöprogram och ändrade förutsättningar som framkommit i kompletterande utredningar.

Det reviderade planförslaget bedöms att skickas ut för granskning 3:e kvartalet 2018.

Planen beräknas antas 2:a kvartalet 2019.

 

 

Kontakt

Projektchef

Carin Gebenius

E-post
carin.gebenius@vallentuna.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats