Detaljplan: Kristineberg etapp 1

Karta

Process

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av en ny stadsdel, med cirka 800 bostäder i flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice, äldreboende och gruppboende. 

Planområdet ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde.

Vad händer nu?

Detaljplanen var utskickad på samråd under våren 2016. 

Efter samrådet genomförde kommunen en markanvisningstävling i vilken exploatörer tävlade om att få köpa och bebygga olika kvarter inom planområdet. Sju stycken olika byggaktörer tilldelades markanvisningar, se mer nedan under "Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1".

Planförslaget håller nu på att bearbetas inför granskning. Till grund för bearbetningen ligger inkomna yttranden under samrådet, vinnande anbud i markanvisningstävlingen, miljöprogram och ändrade förutsättningar som framkommit i kompletterande utredningar.

Under senhösten 2018 utvidgades etapp 1 till att även omfatta kommunens mark inom etapp 4.

Det reviderade planförslaget bedöms att skickas ut för granskning 4:e kvartalet 2019.

Planen beräknas antas tidigast 2:a kvartalet 2020.

 

 

Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1

Karta över området och tilldelning per kvarter

Karta över området och tilldelning per kvarter

 

Karta tilldelning per kvarter.pdf

NRE Sweden AB 

NRE Sweden AB

Illustration: Kvarter 1 och 6 - NRE Sweden AB

Mer information NREs webbplats

OBOS Sverige AB

OBOS Sverige AB

Illustration: Kvarter 15 - OBOS Sverige

Illustration: Kvarter 15

Illustration: Kvarter 16 - OBOS Sverige

Sveafastigheter Bostad AB

Sveafastigheter Bostad A

Illustration: Kvarter 3 och 5 - Sveafastigheter

Vectura Fastigheter AB

Vectura Fastigheter AB

Illustration: Kvarter 4 - Vectura Fastigheter AB

Mer information på Vecturas webbplats

Titania Bygg & VVS AB

Titania Bygg & VVS AB

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 17, 19 - Friliggande Titania

Mer information på Titanias webbplats

Götenehus AB

Götenehus AB

Illustration: Kvarter 20 och 21 - Götenehus

Kontakt

Projektchef

Lovisa Hallin

E-post: lovisa.hallin@vallentuna.se

Tel: 08- 587 863 85

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats