Kumla-Stensta

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kumla-Stensta, del av fastigheten Kumla 1:9

Planens läge

Planområdet är beläget väster om Gamla Norrtäljevägen från Stockholm till Norrtälje, ca 3 km söder om Roslagsstoppet och ca 7 km norr om Brottby.

Planens syfte

Detaljplanens syfte och huvuddrag är att möjliggöra utbyggnad av ca 10 nya småhus och fullfölja den småskaliga bostadsutbyggnad som redan påbörjats i området.
Planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 27 augusti 2018 och vann laga kraft den 21 september 2018. 

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats