Digital medborgardialog om Lindholmens centrum

Sedan januari 2020 arbetar Vallentuna kommun med att ta fram en ny detaljplan för Lindholmens centrum. Detaljplanen ska möjliggöra för cirka 300 bostäder, lokaler för handel, förskola, centrumverksamhet och allmänna platser som parker och torg. Även infartsparkeringen är tänkt att byggas ut och en återvinningsstation ska upprättas inom området.

Medborgardialog i 3D-miljö

Den 8 februari–5 mars kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en digital medborgardialog i form av ett frågeformulär i en interaktiv karttjänst där du kommer att kunna navigera runt i området i en förenklad 3D-miljö. I frågeformuläret har du möjlighet att ge dina egna förslag på var i området de olika funktionerna som listats i föregående stycke kan placeras. Du kommer även ha möjlighet att markera platser i kartan som du anser vara viktiga att bevara/utveckla eller platser som anses vara trygga/otrygga etc.

Möjlighet att påverka i ett tidigt skede

Syftet med medborgardialogen är att ge boende och verksamma i Lindholmen möjlighet att påverka tidigt i detaljplanens utformning och bidra med sina egna erfarenheter och tankar till den pågående samhällsutvecklingen. Målet är att inhämta kunskap från boende och verksamma i Lindholmen och använda synpunkterna som ett underlag i utformningen av planområdet. Synpunkterna kommer att sammanställas efter det att svarstiden har gått ut för att därefter kunna ge en fingervisning av vad Lindholmenborna vill se för utveckling i området.

Till medborgardialogen

Ta chansen och tyck till om hur Lindholmens centrum ska utvecklas! Den 8 februari–5 mars 2021 kan du svara på frågor i vår interaktiva karta.

Gå dit!

utsnitt av den digitala medborgardialogen
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats