Mörby Backe

Detaljplanen möjliggör flerbostadshus på fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:98, 1:357, 1:305 och 1:94.

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen mot Teknikvägen. Planområdet ligger ca 600 meters gångväg från Vallentuna station.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus vars omfattning och utformning regleras i en kvartersstruktur och skala som bidrar till en trivsam boende- och gatumiljö samt småstadskvalitéer med hänsyn till platsens läge i centrala Vallentuna tätort. 

Planen följer översiktsplanens inriktning som anger att Vallentuna tätort ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk.

Här kan du se en 3D-modell av det planerade förslaget. Öppna gärna länken i Chrome.

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vallentuna-kommun/morbybacke

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd mellan den 8 juli och 26 augusti 2021. 

Vad händer nu?

Nu pågår arbete att ta fram en samrådsredogörelse där inkomna yttranden besvaras.

Kontakt

Projektledare

Fabian Gabrielsson

E-post: fabian.gabrielsson@vallentuna.se

Telefon:
010-603 86 95

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats