Norra Centrumtomten, etapp 1

Bild på processflödet

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett blandkvarter och utveckling av allmän plats. 

Planområdet ligger i Vallentuna centrum, nordväst om tågstationen och gränsar i söder till Vallentunas centrumhandel. Inom området finns i dagsläget en större parkeringsplats.

Vad händer nu?

Planarbete är påbörjat. 

Projektchef

Olle Nordberg

E-post
olle.nordberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 53

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats