Nya Alléhuset

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att befintlig byggnad kan byggas på med en till två våningar. Det skapar möjligheter för ca 30 nya hyreslägenheter utöver de som finns i dagsläget. 

Planen omfattar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45, Vallentuna-Rickeby 1:206 samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436.

Planområdet ligger i Vallentuna centrum väster om Roslagsbanan. Väster om planområdet gränsar Mörbyvägen med befintliga flerbostadshus och restaurang, i öster angränsar Tuna torg och centrumhandeln. Söder om planområdet ligger Vallentunas kulturhus och norr om planområdet finns centrumhandel, en lastkaj samt ett bostadshus.

Tidigare arbete

Planen har varit på samråd hösten 2018 samt granskning under försommaren 2019.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 9 september 2019. Planen har vunnit laga kraft 9 oktober 2019.

 

Projektchef

Olle Nordberg

E-post
olle.nordberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 53

Exploateringsingenjör

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats