Nya Alléhuset

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att befintlig byggnad kan byggas på med en till två våningar. Det skapar möjligheter för ca 30 nya hyreslägenheter utöver de som finns i dagsläget. 

Planen omfattar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45, Vallentuna-Rickeby 1:206 samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436.

Planområdet ligger i Vallentuna centrum väster om Roslagsbanan. Väster om planområdet gränsar Mörbyvägen med befintliga flerbostadshus och restaurang, i öster angränsar Tuna torg och centrumhandeln. Söder om planområdet ligger Vallentunas kulturhus och norr om planområdet finns centrumhandel, en lastkaj samt ett bostadshus.

Vad händer nu?

Planen var ute på samråd till och med den 13 aug 2018. Just nu pågår arbete med att ta fram samrådsredogörelse.

Projektchef

Olle Nordberg

E-post
olle.nordberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 53

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats