Ormsta-Stensta gatukostnadsutredning

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan och en gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta.

Parallellt med pågående detaljplan för Ormsta-Stensta tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning. Syftet med den är att ta fram underlag för att på ett rättvist sätt fördela kostnaderna för att bygga de allmänna anläggningar, gator och allmän plats, som behövs inom området.

Kostnaderna kommer att fördelas på fastigheterna inom området. Efter att de allmänna anläggningarna inom området byggts ut kommer gatukostnaden att faktureras dem som vid faktureringstillfället är lagfaren ägare av respektive fastighet.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Ormsta-Stensta. Detaljplan Ormsta-Stensta.

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd under perioden 27 juni till 4 september 2018.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden från samrådsskedet. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och presenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir presenterad i nästa skede i processen det vill säga under granskning av detaljplanen.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats