Tellusområde 1

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksituationen i i östra delen av centrala Vallentuna och att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse.

Detaljplanen blir en viktig del av förutsättningarna för utvecklingen av östra delen av centrala Vallentuna till ett attraktivt, tillgängligt och hållbart centrum.

Planområdet ligger öster om tågstationen med cirka 200 meters gångavstånd till Vallentuna centrum. 

Vad händer nu?

Kommunen för en kontinuerlig dialog med fastighetsägaren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats