Tellusområde 2

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse inom området.

Planområdet ligger öster om tågstationen med cirka 200 meters gångavstånd till Vallentuna centrum och omfattas av fastigheten Vallentuna-Åby 1:99. Inom området finns i dagsläget en sporthall, simhall m.m.

Detaljplanen blir en viktig del av förutsättningarna för utvecklingen av östra delen av centrala Vallentuna till ett attraktivt, tillgängligt och hållbart centrum.

Vad händer nu?

Planarbetet är påbörjat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats