Vallentuna Mörby

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus på fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:98, 1:357, 1:305 och 1:94.

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen mot Teknikvägen. Planområdet ligger ca 600 meters gångväg från Vallentuna station.

Planen följer översiktsplanens inriktning som anger att Vallentuna tätort ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk.

Vad händer nu?

Planens beräknas skickas ut för samråd kvartal 2, 2021.

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats