Start / Bygga, bo och miljö / Samhällsutveckling och hållbarhet / Klimat, miljö och hållbarhet

Klimat, miljö och hållbarhet

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Det är ett av kommunens övergripande mål. Miljöarbetet är prioriterat. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Vi behöver tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Kommunens miljöarbete utgår från miljölagstiftningen och kommunens egen miljöpolicy och miljömål. Den kommunala verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Hållbar utveckling har tre ben:

  • miljömässig eller ekologisk hållbarhet – bevara ekosystem, inte överutnyttja naturresurser och minska utsläpp av ämnen som påverkan miljö och hälsa.
  • social hållbarhet – respekt för mänskliga rättigheter såsom jämlikhet, jämställdhet, demokrati, anständiga arbetsvillkor och rätt till utbildning.
  • ekonomisk hållbarhet – balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

Påverka och bidra

Dela med dig av idéer, synpunkter, tips eller tankar kring lokala miljömål för Vallentuna. Fyll i vår miljöenkät.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats