Miljöredovisning

Vallentuna kommun ska ständigt förbättra miljöarbetet genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Vi vill öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Som en fördjupning till kommunens årsredovisning gör vi, med start 2017, en årlig miljöredovisning. Miljöredovisningen innehåller uppföljning, nyckeltal och analys för kommunens miljöarbete och miljömål.

Nyckeltal miljö

Nyckeltal följer vi år från år för att mäta våra resultat och – allra helst –miljöeffekten av våra insatser. Kommunens nyckeltal följer upp koldioxidutsläpp från kommunens bilar, energiförbrukning, inköp av ekologiska livsmedel till kommunens måltidsverksamhet, källsortering och återvinning av förpackningar i kommunala verksamheter. Nyckeltalen på miljöområdet ska utvecklas och kompletteras.

Ett övergripande mått är mediabolaget Aktuell Hållbarhets miljöranking av kommuner. Det ger en övergripande bild av kommunens miljöarbete, i relation till andra kommuner. Vallentuna har förbättrat sin placering från nummer 251 år 2015 och nummer 84 år 2018.

Kommunens miljöarbete under 2017

Under 2017 byggde kommunen upp sitt miljöledningssystem. Nästan 85 procent av medarbetarna gjorde en miljöutbildning.

Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under året – allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Här är några exempel.

Klimatpåverkan ska minska

  • Hemtjänsten har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp.
  • Socialpsykiatriska verksamheter samordnar transporter för varuleveranser.
  • Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter.
  • Måltidsverksamheten har startat med klimatanpassning av menyer.

Miljöanpassade inköp ska öka

  • Kommunens måltidsverksamhet har under året gjort flera upphandlingar av livsmedel med miljökrav för både produktion och transporter. För fem förskolor har ett ekologiskt fullsortiment upphandlats.

Osorterat avfall...

  • Möjligheter att källsortera finns i 36 procent av kommunens verksamheter.
  • Äldreomsorg och måltidsverksamhet arbetar för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska

  • En kommungemensam rutin för säker kemikaliehantering har beslutats.
  • Kommunens städservice jobbar bara med miljömärkta rengöringsmedel.
  • Hanteringen av farliga kemikalier vid drift och underhåll av IP och Kvarnbadet bedöms fungera väl.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats