Landsbygdsstrategi

Vallentuna kommun ska under 2021 arbeta fram en landsbygdsstrategi. En landsbygdsstrategi ger kommunen ramarna och verktygen för att kunna arbeta vidare med det som är viktigt för landsbygdens utveckling.

Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom landsbygdernas utveckling. Den ska innehålla övergripande mål och inriktning och kommer att antas av Vallentunas kommunfullmäktige. I Sverige, och även i Vallentuna finns olika landsbygdsområden, därför används ordet landsbygder.

 

 

Enkät om landsbygdens förutsättningar

För att starta upp arbetet med landsbygdsstrategin bad vi boende, föreningar och företagare besvara en enkät gällande förutsättningar, tankar, idéer och inspel om vad som är viktigt för Vallentunas landsbygds utveckling. Svaren från enkäten kommer nu att sammanställas och ligga till grund för de inriktningar som landsbygdsstrategin kommer att innehålla.

Digitalt möte med föreningar

Vi bjöd in kommunens föreningar till ett digitalt dialogmöte. Under mötet arbetade vi med förslag på inriktningar, mål och områden att ta vidare inom landsbygdsstrategin. Mer information om vad mötet resulterade i kommer sammanställas inom kort.

Brett samarbete för en levande landsbygd

Vi är många aktörer som är aktiva inom landsbygdsutvecklingen. Trafikverket och enskilda äger många vägar och infrastruktur, kommunen har hand om skolor och äldrevård, Region Stockholm har hand om kollektivtrafiken, och det är ni som bor och verkar på landsbygderna som fyller den med liv och skapar den landsbygden som vi alla är stolta över.

Ansökan om att bilda ett leaderområde

Vallentuna kommer tillsammans med kommunerna Knivsta, Uppsala, Sigtuna och Östhammar ansöka hos Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde 2023.

Att vara ett leaderområde innebär bland annat att det finns möjlighet för företagare och föreningar på landsbygden att söka projektmedel för landsbygdsutveckling genom att området tilldelas EU pengar från 2023 och att alla kommuner i området kommer att medfinansiera. För att bli leaderområde behövs en leaderstrategi.

För att få bilda ett leaderområde behövs först en leaderstrategi. 

Vi bjuder nu in er till en SWOT- och strategiverkstad för att tillsammans ta fram en leaderstrategi under 2021. Strategin kommer ligga till grund för beslut om vilka projektmedel som godkänns. Om leaderområdet godkänns kommer området att tilldelas flera miljoner som kommer kunna gå till projekt i vårt leaderområde.

SWOT- och strategiverkstad för att ta fram leaderstrategi 4 maj

Den 4 maj hålls en workshop för att identifiera vilka behov och möjligheter som är viktiga för ett gott och hållbart liv på landsbygden i Vallentuna kommun. Genom samarbete mellan offentligt, privat och föreningslivet kan det finnas möjligheter att hitta vägar framåt. Vi bidrar alla med olika perspektiv och pusselbitar som tillsammans skapar en rikare bild av Vallentuna kommuns unika förutsättningar och möjligheter.

Sista dag för anmälan var den 28 april.

Frågor som vi kommer diskutera på verkstaden:

 • Vad är de viktigaste styrkorna och svagheterna i nuläget som utmärker landsbygden i Vallentuna kommun?
 • Vad har vi lärt oss från Covid-19-pandemin om landsbygdens styrkor och svagheter?
 • Vad är de största möjligheterna och hoten för framtiden? För en levande landsbygd och en hålllbar utveckling på landsbygden i Vallentuna kommun.
 • Vad är de viktigaste behoven och möjligheterna för landsbygdens utveckling kopplat till Upplandsbygds insatsområden:
  - Samspel mellan stad och land
  - Företagande och arbetstillfällen
  - Ungdomar
  - Utvecklande bygder

Fortsatta workshopar och dialogmöten

När vi har gått igenom allt material som kommit in kommer våra förtroendevalda att besluta om vilka inriktningar landsbygdsstrategin ska innehålla. Under hösten kommer vi att bjuda in till dialogmöten i form av webbinarier inom de olika inriktningarna, där vi kommer att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta inom de olika inriktningarna/ämnesområdena.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats