Start / Bygga, bo och miljö / Samhällsutveckling och hållbarhet / Vallentuna kommuns landsbygdsstrategi

Vallentuna kommuns landsbygdsstrategi

Vallentuna kommun ska under 2021 arbeta fram en landsbygdsstrategi. En landsbygdsstrategi ger kommunen ramarna och verktygen för att kunna arbeta vidare med det som är viktigt för landsbygdens utveckling.

Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom landsbygdernas utveckling. Den ska innehålla övergripande mål och inriktning och kommer att antas av Vallentunas kommunfullmäktige. I Sverige, och även i Vallentuna finns olika landsbygdsområden, därför används ordet landsbygder.

Vi vill veta vad du tycker

För att starta upp arbetet med landsbygdsstrategin vill vi be er svara på en enkät gällande era förutsättningar, tankar, idéer och inspel om vad ni tycker är viktigt för Vallentunas landsbygds utveckling.

Vi är intresserade av vad du som privatperson, ni som förening samt vad ni som företag har för förutsättningar att bo och verka samt vilken utveckling ni vill se av landsbygderna i Vallentuna. Klicka på respektive länk utifrån vilken roll du har i undersökningen.

 

 

Var med och påverka

Vi är intresserade av vad du som privatperson, ni som förening samt vad ni som företag vill se för utveckling av landsbygden i Vallentuna. Klicka på respektive länk utifrån vilken roll du har i undersökningen.

Fortsatta workshopar och dialogmöten

I april kommer vi att bjuda in föreningar som är aktiva på landsbygderna till en digital workshop. Vill din förening vara säker på att bli inbjuden hör av dig till mimmi.skarelius@vallentuna.se.

När vi har gått igenom allt material som kommit in kommer våra förtroendevalda att besluta om vilka inriktningar landsbygdsstrategin ska innehålla. Under hösten kommer vi att bjuda in till dialogmöten i form av webbinarier inom de olika inriktningarna, där vi kommer att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta inom de olika inriktningarna/ämnesområdena.

Brett samarbete för en levande landsbygd

Vi är många aktörer som är aktiva inom landsbygdsutvecklingen. Trafikverket och enskilda äger många vägar och infrastruktur, kommunen har hand om skolor och äldrevård, Region Stockholm har hand om kollektivtrafiken, och det är ni som bor och verkar på landsbygderna som fyller den med liv och skapar den landsbygden som vi alla är stolta över.

Ansökan om att bilda ett leaderområde

Vallentuna kommer tillsammans med kommunerna Knivsta, Uppsala, Sigtuna och Östhammar ansöka hos Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Att vara ett leaderområde innebär att det finns möjlighet för företagare och föreningar på landsbygden att söka projektmedel för landsbygdsutveckling. Läs mer under rubriken Jordbruksverket nedan.

För att få bilda ett leaderområde behövs först en strategi för hur och vilka projekt som har möjlighet att få projektmedel. Det är den strategin vi nu tillsammans ska ta fram under 2021.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats