Humlebo

Ett projekt kan ta spännande vägar. På avdelningen Humlebo jobbar vi med barns relation till Vallentuna. Först utforskade vi snäckor, det var väldigt spännande. Barnen funderade mycket hur det såg ut i snäckornas hus, vilket i sin tur ledde till att vi började prata om hur ser det ut i barnens rum. Vi har valt ut några utforskande frågor och barnen har med hjälp av sina föräldrar fotat sina rum. På förskolan har barnen fått välja ut något i rummet som de vill måla av. 

Föräldrasamverkan i förskolan är väldigt viktigt. Ett bra sätt att få föräldrarna delaktiga i ett projekt är att ge barnen små uppdrag att göra hemma där de behöver ta hjälp av föräldrarna. Här har avdelningen Humlebo bett föräldrarna om att fota barnens rum.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats