Nötskrikan

Fotosyntesen är lättare att förstå om man sätter det i relation till något. På avdelningen Nötskrikan använder vi oss av odlingar för att synliggöra att det behövs vatten och sol för att något ska kunna växa.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats