Skalbaggen

På avdelningen Skalbaggen har barnen tillgång till en kub. Kuben ger oss möjlighet att skapa ett ”rum i rummet” och kan bli ett verktyg för oss  när det gäller att få tillgång till att förändra i lärmiljöerna på ett relativt enkelt sätt. Då möjligheterna att förändra kuben, dess utseende och funktion är så pass stora kan den användas till att skapa nya förutsättningar till lärande, utforskande och lek i miljöer som annars är statiska och fast utformade.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats