Tulpanen

På avdelningen Tulpanen är projektet jorden. Barnen har varit på biblioteket och lånat en ny bok för att föra projektet vidare.

För att ta hand om vår jord så måste man återbruka och återvinna. Varje gång barnen på avdelningen Tulpanen varit på återvinningsstationen så sätter de ett nytt blad på sitt återvinningsträd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats