Välkommen till oss

Vi lägger stor vikt på leken och det lustfyllda lärandet, där barnen får upptäcka och undersöka med stöd av andra barn och av pedagoger.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats