Om Sjumilaskogens förskola

Vi har nära till skog/natur och vi blandar utevistelserna med lek på vår gård och spännande utflykter.

Förskolan har 2 avdelningar; Tiger och Nalle Puh. På Tiger går förskolans äldre barn och på Nalle Puh förskolans yngre barn. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats