Så här arbetar vi

Vi har ett pedagogiskt arbetssätt där omsorg, fostran och lärande skapar en trygg och stimulerande verksamhet. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barnens egen vilja och förmåga att utvecklas och lära.

Här kan du ta del av hur vår vardag ser ut, hur vi jobbar för att vara en kemikaliesmart förskola, om projekt vi deltar i samt vårt projekterande arbetssätt. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats