Nasse

På avdelningen Nasse har man i projektet ”Barns relation till Vallentuna” pratat om hur vägen till förskolan ser ut. Vad ser du när du går till förskolan? Barnen har tecknat, berättat och tillverkat sina vägar i lera. En flicka har massa sniglar på sin väg. En pojke tycker att det är viktigt att hålen från ventilationen finns med.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats