Om Sjöhästens förskola

Barnen erbjuds att arbeta med många olika uttrycksmedel. Vi arbetar utforskande och skapande med exempelvis: färg, lera, naturmaterial, återbruksmaterial, lärplatta och projektor. Olika uttryck möts och används tillsammans i ett skapande, upptäckande och lärande under hela dagen. Omsorg och lärande ingår i det dagliga arbetet för att ge alla barn möjlighet till glädje, nyfikenhet och utveckling. Utflykter och promenader görs till närliggande natur, lekparker och samhälle. 

Sjöhästen har två avdelningar, Sälen för barn 1-3 år och Delfinen för barn 3-5 år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats