Så här arbetar vi

Förskolan har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger utforskar och lär sig tillsammans. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens tankar och göranden vilket leder oss vidare i projektarbetet och läroprocesser.

Här kan du ta även del av hur vår vardag ser ut, hur vi jobbar för att vara en kemikaliesmart förskola och om projekt vi deltar i. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats