Nära kontakt med vårdnadshavare

Vi har daglig kontakt med alla föräldrarna. Vid föräldrasamtalen var sjätte vecka går föräldrar, logoped och ansvarspedagog igenom olika dokumentationsunderlag, utvärdering av delmålen och resultat från tidigare samtal. Genomgång av och nya delmål planeras i samverkan med föräldrarna. Även barnet deltar en liten stund på samtalet, efter förmåga. Barnet kan då visa föräldrarna vad han eller hon "jobbar" med just nu.

Föräldrarna är aktivt delaktiga i uppförandet av målen och de kommer ofta själva med förslag på vad de kan göra hemma utifrån målen. Föräldrasamtalen syftar även till att ge information om barnets språkliga förmåga och sociala samspel i barngruppen, samt ge råd och stöd till föräldrar om behandling, kommunikation och samspel med barnet. Föräldrarna deltar i flera föräldrasamtal per termin, båda föräldrarna är delaktiga på samtalet. Alla ord och begrepp i temat skrivs upp på whiteboardtavlan i hallen.

Utvärdering genom föräldraenkät visar varje år att alla barn är glada att komma till Språkförskolan. Vid ledighet eller sjukdom så längtar de till Språkförskolan. De strategiska målen; nöjda barn som utvecklas, nöjda medarbetare som känner stolthet i sitt arbete av att se hur väl barnen mår och utvecklats under året har uppnåtts. 100 % av föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten och insatserna för deras barn.

Föräldrastödet kan även innefatta psykosocialt stöd av psykolog och kurator på Habiliteringscenter Mörby för barn.

Utbildning för vårdnadshavare

Flera av föräldrarna uppger att de känner sig ensamma om barnets svårigheter. De och barnet kan även ha svårt att kommunicera med varandra på grund av det kommunikativa hinder som finns mellan dem. Språkförskolan bedriver därför föräldrautbildning i tre steg.

"Första steget"

I det "Första steget" ingår besök på språkförskolan, introduktion och beskrivning av verksamheten, två till tre tillfällen under antagning och inskolningen.

"Andra steget"

I det "Andra steget" är det TAKK, Tecken som alternativ eller kompletterade kommunikation som stöd till talet som gäller, cirka fem till åtta tillfällen beroende på antalet föräldrar/anhöriga.

"Tredje steget"

Under det "Tredje steget" och sista steget får föräldrarna utbildning och en djupare kunskap om till exempel barns tal- språk- och kommunikationsutveckling och bristande språkutveckling. Detta sker vid fyra tillfällen, på kvällstid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats