Pedagogiskt arbetssätt

 • Vi lyssnar på barnen och vi ger dem tid, barnet får prata "klart".
 • Vi delar in barnen i mindre grupper, de är oftast språkmatchade utifrån logopedens bedömningar och testresultat.
 • Vi förtydligar, tolkar, upprepar, repeterar och ger barnet förutsägbarhet.
 • Vi har ett särskilt förhållningssätt där personalen är språkliga modeller för barnen.
 • Vi lär oss att förstå barnen, tolka, stötta och stimulera varje enskilt barn.
 • Vi arbetar medvetet för att stärka barnets självkänsla och självförtroende.
 • Vi har nära, daglig föräldrakontakt, även via kontaktbok och täta föräldrasamtal.
 • Vi använder TAKK, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, för att förtydliga begrepp och i vissa fall ge barn ett sätt att kunna bli förstådd av sin omgivning.
 • Vi har valt att tydliggöra miljön för att barnen lätt ska kunna ta hjälp av visuella ledtrådar. Varje barn har en egen färgprick i hallen, badrum, på stolen, på golvet i samlingsrummet och vid matbordet för att veta var han/hon ska sitta.
 • Vi använder hjälpmedel, till exempel timglas som hjälper barnen att se att "min tur kommer "och att alla barn får möjlighet att ha till exempel favoritcykeln.
 • Vi lär barnen att lyssna på sina vänner och känna samhörighet.
 • Vi arbetar med olika tema enligt en metod som kallas TINS.
 • Vi arbetar även med små grupper för att barnen "hushålla" med sin energi och för att de ska våga prata.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats