Tema som arbetssätt

Vi arbetar med olika tema enligt en metod som kallas TINS. Det är en mångsidig intervention/modell utifrån ett evidensbaserat arbetssätt för förskolebarn som har grav språkstörning. Temaområdena ligger givetvis nära barnets vardag för att konkret kunna behandlas och följer barnets språkutveckling. En stor del av det tematiska arbetssättet bygger på att öka barnets ordförråd så mycket att det påverkar språkförståelsen positivt. Vliket är mycket viktigt ur ett livsperspektiv.

Första temat är Fordon där vi talar om olika fordon, hur de låter (lockar till ljudande) och vi ger barnet "tecken" för fordonsorden (teckenstöd/TAKK). Vi är ute och åker buss och ser på olika fordon. Fordonstemat följs av Husdjurstemat.

Varje tema behandlar två färger, så kontrastrika som möjligt. De första färgerna är svart och vit. Vi plockar fram svarta och vita pennor, kritor med mera och tar undan de andra färgerna. Vi ser till att så mycket som möjligt av materialet på avdelningen innehåller temafärgerna, vi experimenterar med färger och olika tekniker.

Varje tema har även ett par begrepp, vilka även kan vara varandras motsatser. Dessa arbetar vid med mer intensivt, till exempel stor/liten, lång/kort. Även andra matematiska begrepp som form, till exempel rund/kantig och lägesprepositioner, där man börjar med begreppen i och på. Vi följer sedan barns språkliga utveckling efter evidensbaserade forskningsmetoder, för att fylla på alla delar som barnet saknar/har hoppat över i språkutvecklingen.  

Vi har plockat idén vad gäller temaområden från en modell som kallas Snövit (Norrtälje kommun, logoped Annika Flood) och det är en del av vårt arbetsstätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats