Vår dagliga verksamhet

Språkförskolans verksamhet kan beskrivas i tre processer: Antagning, daglig verksamhet och utskrivning. Den dagliga verksamheten kan i sin tur beskrivas i fyra olika delprocesser; barnomsorg, utredning, språkligbehandling/lärande och samverkan.

Förskolans läroplan är en naturlig del i vår vardag, i vårt arbetssätt och i vårt lärande. Den individuella insatsen från logopeden syftar främst till att främja barnets språkliga utveckling avseende förmågan att göra sig förstådd. Lärandet påverkar barnen i ett livsperspektiv och får positiva konsekvenser för deras framtida skolgång.

Öppettider

Språkförskolan har öppet kl. 07.30-17.00. Personalen arbetar olika tider enligt schema. Språkförskolans personal har gemensam planeringstid och handledning på torsdagar kl. 15.30-17.30. Då går alla barn hem kl. 15.30.

Två gånger per termin har vi en hel planeringsdag. Då planeras terminen i stora drag, verksamhetsberättelser och utvärderingar skrivs med mera. En gång per år , i slutet av augusti, anordnas en nationell konferens under två dagar. Konferensen anordnas för all personal på språkförskolor runt om i landet. Alla språkförskolor i Sverige är medlemmar i Språkförskoleföreningen.

Dagliga rutiner

Kl. 07.30 - Språkförskolan öppnar
Kl. 07.45 - Frukost (för de barn som har kommit)
Kl. 08.30 - Fri lek/logopedträning
Kl. 09.10 - Samling (alla barn har kommit)
Kl. 09.30 - Förmiddagsaktivitet/logopedträning/utelek
Kl. 11.15 - Sagostund/dukning för ett barn
Kl. 11.30 - Lunch
Kl. 12.15 - Vila, läs- eller sovvila, aktivitetslåda, fri lek
Kl. 13.00 - Eftermiddagsaktivitet/logopedträning/ute- eller innelek
Kl. 14.30 - Mellanmål
Kl. 15.00 - Fri lek/utelek
Kl. 17.00 - Språkförskolan stänger

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats